Iedereen loopt wel tegen een probleem aan, waarbij je denkt: "Waarom doet ie dat nou?” of "Ik merk dat er iets is... maar wat?”

Problemen met uw paard kunnen aanhoudend zijn of verergeren. In dat geval kunt u een paardengedragstherapeut inschakelen. Deze kan een deskundige en objectieve blik werpen op het probleem en daar samen met u een passend therapie of trainingsadvies bij opstellen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van problemen of moeilijke situatie die voor u wellicht herkenbaar zijn:

Problemen in de omgang, op stal of in de wei:

 • Uw paard trekt u vanuit de stal of wei over het terrein heen.
 • U krijgt uw paard niet te pakken bij het uit de wei halen.                                                                                                                   
 • Uw paard dreigt met slaan of bijt naar u in de stal.                                                                                         
 • Uw paard is onrustig of agressief tijdens het poetsen/opzadelen.                                                                             
 • Uw paard heeft problemen bij de hoefsmid of dierenarts.                                                                                                                                    
 • Uw paard kan niet alleen zijn.
 • Uw paard vertoont agressief gedrag naar mensen of andere dieren/paarden
 • Uw paard is angstig, toont verzet of is onhandelbaar.
 • Uw paard laat  stereotypieën: zien zoals weven, kribbebijten/luchtzuigen, slaan/schrapen, boxlopen.

 Problemen bij het trailerladen:

 • Uw paard wil de trailer niet in.                                                                                                                                      
 • Uw paard rent trailer hard weer uit.                                                                                                                                     
 • Uw paard is heel onrustig tijdens het rijden met de trailer.

 Problemen van rij technische aard:

 • Uw paard staakt.
 • Uw paard gaat bokken, steigeren tijdens het rijden.
 • Uw paard schrikt veel, gaat ervandoor.
 • Uw paard is slecht voorwaarts, slecht aan het been.
 • Uw paard heeft moeite met de nageeflijkheid.
 • U heeft het gevoel dat het niet zo lekker gaat met het rijden en u geen vooruitgang boekt.

Werkwijze:

Voor alles waar u tegenaan loopt, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. In overleg kijken wij dan hoe de training het beste aangepakt kan worden.

In mijn trainingen is het belangrijk dat zowel de eigenaar als het paard zich op zijn gemak voelt en er met rust en duidelijkheid gewerkt kan worden. Tijdens het trainen zal ik ook continu uitleggen wat ik doe en waarom.

 

 

 

Achtergrond informatie

Een paard is van nature een kudde en vluchtdier. Hij is ingesteld op samenwerking, dit maakte de kudde sterker en de overlevingskansen groter.

Het paard heeft nu in de gedomesticeerde (= door mensen gehouden, niet meer vrij in het wild leven) wereld een samenwerkingsverband met ons als mens, dit maakt het mogelijk paarden te berijden en te trainen. Van nature zal een paard "probleemgedrag' niet zomaar vertonen, hij zal willen samenwerken. Uit wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat een paard gedrag niet opzettelijk vertoont omdat hij.. "geen zin heeft"  of  " expres schrikt", hij heeft niet het vermogen om "zo" te denken. Er zijn andere redenen waarom hij  bepaald gedrag vertoont dat die gedachten bij ons oproept.

Het "probleemgedrag" is vaak zijn manier van communiceren om aan te geven dat dat er iets aan de hand is. De manier van communiceren van paarden door middel van lichaamstaal wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd.

Paarden met pijn of lichamelijk ongemak zullen bepaalde gedragingen vertonen om hun pijn te compenseren of te verminderen. Voor eigenaren is dit gedrag , voortvloeiend uit pijn, vaak moeilijk te herkennen en interpreteren, "het sluipt erin". Wanneer een paard er niet in slaagt om de pijn te ontwijken, kan zijn gedrag als gevolg  hiervan in heftigheid toenemen. Dit kan leiden tot gevaarlijk gedrag, zoals  o.a. agressie, bokken en steigeren.

Gewenst, ongewenst, natuurlijk of probleemgedrag?

De officiële definitie van gedrag is als volgt: “Alle uiterlijk waarneembare spier- en klieractiviteiten”. Er wordt onderscheid gemaakt in gedrag dat veroorzaakt wordt door reflexen (dit is een gedragshandeling die door het zenuwstelsel wordt uitgevoerd als reactie op een specifieke prikkel) en in complexere gedragshandelingen, deze kunnen door verschillende prikkels worden opgewekt en staan onder invloed van motivatie (dat is datgene dat de drang/wens levert, om bepaald gedrag uit te voeren).  

Het is interessant om met deze kennis te kijken naar het gedrag van uw paard. Op welk moment vertoont uw paard bepaald gedrag? Wat ging er de laatste seconden aan vooraf, wat was de prikkel? Als u het gedrag van uw paard wilt veranderen, dan kan het vaststellen en eventueel wegnemen van de prikkel een begin zijn. 

Het is tevens belangrijk kennis te hebben van een aantal dingen: 

 • het natuurlijk gedrag van een paard.
 • de leerprincipes: hoe leert een paard.
 • welzijn: hoe creëren we een leefomgeving voor het paard die zo optimaal mogelijk aansluit bij zijn natuurlijke behoeften? (sociaal contact, voldoende ruwvoer 16 uur per dag kauwen, voldoende (vrije) beweging.)
 • Communiceren met uw paard: om dit mogelijk te maken is het belangrijk om goed te kijken de lichaamstaal van uw paard. Wat vertelt hij u en hoe kunnen jullie elkaar zo goed mogelijk begrijpen. 

Als paardengedragstherapeut kan ik door object observeren en een uitgebreid vraaggesprek met de eigenaar/ruiter een analyse maken van het probleem en daar een diagnose aan vaststellen, waarop dan een passend therapieadvies wordt gemaakt.

Opleidingen: 

* Met de opleiding Instructeur Paard en Gedrag ( E-quine.com)

Heb ik veel ervaring en kennis opgedaan om ook de uitdagende problemen aan te pakken en niet alleen het paard, maar ook de eigenaar te trainen.

Met dit diploma ben ik niveau 3 instructeur Paard & Gedrag. Dit diploma is erkend door de KNHS en NOC*NSF.  

* Als Hbo-opgeleide Paardengedragstherapeute (TInley), ben je breed geschoold, de lesstof is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde theorieën en therapiemethoden o.a.:

Evolutie.

Ethologie.

Medische oorzaken van gedrag.

Invloed van het zadel op het gedrag.

Fysiotherapie, Chiropractie.

Gebitsproblemen.

Voedingsleer.

Welzijn.

Management.

Leerprincipes/ Trainingsmethodes.

De lesstof is breed en divers, een gedragsprobleem kan ook vele oorzaken hebben, als gedragstherapeut wil je de (oorspronkelijke) oorzaak achterhalen en daar de therapie op afstemmen. Wat is de motivationele factor en prikkel voor het paard? Zonder de oorzaak kan je alleen aan symptoombestrijding doen, wat niet wenselijk is, het probleem is dan niet verholpen.